Petr Mixa

Celkový příspěvek: 
4 770 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

 

Petr v roce 1990 utrpěl úraz při autohavárii jako spolujezdec. Levá noha mu musela být amputována pod kolenem. Pravou nohu se zpočátku doktoři snažili zachránit různými cestami - plastiky, reoperace. Bohužel ale marně, a poprvé byla pravá noha amputována pod kolenem v roce 1994 z důvodu špatného prokrvení, bolesti a problému s krevním oběhem. V roce 2018 došlo ke zhoršení zdravotního stavu pravé nohy, a tak musela být reamputována nad kolenem.

Petr i přesto, že měl oboustrannou podkolenní amputaci, začlenil se do běžného života. Chodil do práce, jezdil na kole, hrál na bicí nástroje, chodil na dlouhé výlety. Po červenci 2018 se jeho pohyb rapidně omezil. Věnuje se zejména plavání, rád jezdí do přírody, fotografuje. Díky bionickému kloubu by se mu pohyb opět usnadnil a zvládnul by mnohé věci jako před reamputací.

Příspěvek pokryl doplatek na bionickou protézu.