Potřebuji pomoc

Potřebujete vy nebo někdo z vašeho okolí pomoci? Znáte někoho, kdo se dostal do situace, kdy už si sám pomoci nedokáže? Registrovat se může jednotlivec, nadace, nadační fond či nezisková organizace.

Vyplňte prosím níže uvedený formulář s vaším příběhem a kontakty. Neslibujeme, že to bude právě váš příběh, který bude mít díky registraci šťastný konec, nedokážeme pomoci všem, ale určitě nám ho pošlete. Budeme vás kontaktovat.

 

Pomáháme zejména v těchto oblastech:

 • úrazy/trvalé následky,
 • nemoci,
 • tělesně postižení/handicapovaní,
 • individuální životní příběhy jedinců a rodin (úmrtí, vážné nemoci, potřeby, matky samoživitelky atd.),
 • mentálně postižení, vrozené vady, syndromy,
 • zrakově a sluchově postižení,
 • dětské domovy, opuštěné děti, sirotci, podpora volnočasových aktivit, 
 • zařízení a pomoc pro seniory (finanční a věcná podpora, podpora volnočasových aktivit, atd.),
 • zvířecí útulky, adopce zvířat,
 • výzkumy nemocí, vrozených vad, atd.,
 • nezisková tělovýchovná zařízení,
 • stipendijní program pro sociálně slabé,
 • azylové domy,
 • pomoc v tíživých životních situacích děti/dospělí - právní/psychologická,
 • motivace - poúrazová, restart života po těžkých životních ztrátách všeho druhu atd.,
 • osvěta - domácí násilí, šikana, závislosti atd.

  Můžete samozřejmě zaregistrovat i příběh, který nespadá do žádné z výše uvedených kategorií.
Pes