Skrze nadaci nebo nadační fond

Zde si můžete vybrat nadaci nebo nadační fond, který je vám náplní své práce nejbližší a poslat mu skrze náš transparentní účet finanční dar. V některých případech můžete ale pomoci i dobrovolnou činností či věcným darem.