Radka Cudráková

Celkový příspěvek: 
21 070 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Paní Radka je samoživitelkou, matkou 2 dětí (13 a 18 let). Společně žijí v domě s pečovatelskou službou z důvodu diagnostikované roztroušené sklerózy, která čím dál tím více limituje zejména v chůzi, drobné motorice a zraku. Paní Radka se potýká se svým zdravotním stavem, zdržuje se zejména doma, kde se přemisťuje za pomoci rukou lezením a přesedáváním. Při kontaktu venku potřebuje fyzickou dopomoc a převoz, dolní končetiny ji neudrží ve stoji. Na výchovu dětí je sama, a to včetně finančního zajištění. I přes ne vždy příjemně prožité životní situace se snaží jít dál a co nejdéle poskytnout zázemí svým dětem a udržet svou soběstačnost. Možnost získat invalidní vozík jí dává psychickou podporu v hledání nových cest řešení, dává jí naději, že ustojí svá předsevzetí.

Příspěvek byl poskytnut na mechanický invalidní vozíček.