Yveta Krčová

Celkový příspěvek: 
25 182 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Slečna Yveta je nyní dlouhodobě nemocná, má psychické problémy, musela přerušit studium na VŠ a nyní žije u své babičky. V dětství se často stěhovali. Rodina byla zadlužená, její matka nespravovala jakožto zákonný zástupce dítěte její závazky. Pokuty za MHD, které dívce vznikly v 11ti letech, nehradila i přesto, že musela o obsílkách vědět. Yveta se dozvěděla o exekucích až v 18ti letech, kdy se snažila reagovat a všemu zabránit. Protože neznala svá práva a dostatečně legislativu, promeškala všechny lhůty na obranu a nyní jí nezbývá nic jiného, než celý dluh uhradit. Pokud by se včas bránila a byla zastoupená advokátem, kdy to možné bylo, pravděpodobně by byla ve sporu úspěšná. Nicméně se nyní bojí o majetek svojí babičky, která ji v době nemoci vzala k sobě do domu. Hrozí, že je navštíví exekutor a bude se snažit realizovat mobiliární exekuci. Tento moment by byl pro slečnu Yvetu velký zásah do psychiky a hrozilo by, že by i babička svou vnučku odmítla dále ubytovat. Kvůli své nemoci bohužel nemůže pracovat a nemá ani žádný jiný příjem, je závislá na pomoci své babičky. Slečna se spojila s pracovnicí Člověka v tísni a požádala o pomoc.

Příspěvek byl poskytnut na zaplacení dluhu z dětství.