Eva Lakhova

Celkový příspěvek: 
24 961 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2023

 

 

Evě je 14 let. Bydlí s rodinou – rodiči a dvěma bratry v České republice na základě dlouhodobého pobytu již několik let. Oba rodiče jsou výdělečně činní. Původem rodina pochází z Ruska. Maminka žádala v tomto roce o trvalý pobyt. Pro šikanu ve škole měla Eva dlouhodobě distanční výuku. Eva se od května tohoto roku nachází v nemocnici v apalickém stavu po poškození mozku s podezřením, že se jednalo o suicidální pokus.

Eva je ležící a zcela závislá na pomoci druhé osoby. Má zabezpečeno dýchání skrz tracheostomickou kanylu a potřebuje odsávání z této kanyly, je živena PEGem. Vyžaduje maximální nepřetržitou ošetřovatelskou péči, je u ní nutná intenzivní rehabilitace, ergoterapie, logopedie. Do přiznání trvalého pobytu má Eva nárok pouze na zdravotní pojištění poskytované soukromou zdravotní pojišťovnou. Tato zdravotní pojišťovna odmítá hradit zdravotní péči v nemocnici s odůvodněním, že si Eva způsobila svůj stav sama. Rodině tím vznikl dluh za zdravotní péči, který se pohybuje okolo 1,5 milionu korun. Rodina se snaží situaci řešit vlastními silami.

 Příspěvek byl poskytnut na zakoupení zdravotních pomůcek pro tracheostomi a na financování zdravotních a pečovatelských služeb.