Lucie Lysáková

Celkový příspěvek: 
7 146 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2023

 

Maminka Lucie je samoživitelka dvou synů ve věku 4 roky a 2 roky. Je na rodičovské dovolené. Bohužel mladší syn Vladik se narodil s kombinovanou vrozenou srdeční vadou, a je již po sedmi operacích a jedné katetrizaci. Během těhotenství nebylo nic zjištěno. Až doktor z novorozeneckého oddělení v den propouštění z porodnice poslouchal Vladíka na srdíčku a uslyšel šelest. Následně byl zavolán dětský kardiolog, který podezření potvrdil. Další den byl Vladik v kritickém stavu převezen do FN Motol na dětské kardiocentrum a následující den byl operován (koartace aorty a bandáž plicnice). V říjnu loňského roku byl na dalším zákroku, kde se řešil defekt komorového septa a debandáž plicnice. Bohužel po dvou dnech na JIRP se Vladikovi přitížilo, a musela se provést reoperace.

Nakonec maminku s Vladikem propouštěli 1. 11. 2022, a 1. 12. je čekala první pooperační kontrolu, při které lékaři zjistili, že Vladikovi selhala funkce levé komory. Následovala další operace. Byl napojen na mimotělní oběh, aby si levá komora mohlo odpočinout, a aby dostala šanci na opětovné fungování. Hospitalizace trvala několik týdnů.

Vladik kvůli těmto vadám hůře přibírá na váze. Musí se vyhýbat respiračním onemocněním, a rodina je tak stále v přísné karanténě. Právě i z tohoto důvodu starší syn ještě nesměl nastoupit do školky.


Příspěvek byl použit na koupi čističky vzduchu se zvlhčovačem.