Domovinka

Celkový příspěvek: 
36 179 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Domovinka – sociální služba, která na území Plzně pomáhá již přes 20 let. Provozujeme stacionář, ve kterém naleznou domov senioři, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů žít sami. Máme zde ale možnost i denního stacionáře, který je především pro rodinné příslušníky, kteří svého příbuzného nechtějí odložit natrvalo. Poskytujeme jim denní „hlídání“ a péči o jejich blízké. Velkému zájmu se těší terénní pečovatelská služba, která oddaluje nebo eliminuje nutnost umístění seniorů do pečovatelských zařízení. Naše pečovatelky navštěvují klienty i několikrát denně. Poslední roky nabízíme i péči umírajícím v podobě domácího hospicu.

Příspěvek byl poskytnut na pořízení průmyslové pračky.