FN Brno

Celkový příspěvek: 
131 400 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

 

Přístroj BEMER Profesional SET generuje velmi slabé elektromagnetické pole, které je frekvenčně upravené. Hlavním účinkem přístroje je podpora mikrocirkulace, což znamená, že se do postižených tkání dostane více živin a kyslíku. Tím je podpořen proces hojení, zmenšují se otoky, tlumí se zánětlivé projevy a bolest. Dochází i k podpoře imunity. Unikátnost přístroje spočívá v tom, že elektromagnetické pole má velmi malou intenzitu, a proto prakticky nemá kontraindikace, ale léčebný účinek je vysoký.

První přístroj BEMER se do Dětské nemocnice v Brně dostal v roce 2004. Díky výborným zkušenostem se postupem času do nemocnice pořídily na jednotlivé kliniky další přístroje pro hospitalizované pacienty. Klinika dětské ORL byla jednou z posledních klinik chirurgického zaměření, která jej dosud neměla. Pozitivní zkušenost s přístrojem BEMER však v loňském roce udělala, kdy si jej zapůjčila z Oční dětské kliniky pro svého pacienta. Ten po operaci v oblasti obličejových dutin nedaleko očnice zřejmě v důsledku pooperačního otoku měkkých tkání trpěl dvojitým viděním. Po aplikaci BEMER terapie dvojité vidění během několika dní ustoupilo.

Dětská ORL klinika přístroj BEMER využije u dětí po operacích k podpoře hojení a u dětí se zánětlivými onemocněními ke snížení otoku a bolesti. Je předpoklad, že v důsledku lepšího hojení dojde i ke zkrácení nutné doby hospitalizace. Velmi dobré zkušenosti s BEMER terapií mají v Dětské nemocnici především na Dětském rehabilitačních odd., Dětské oční klinice, na Klinice dětské anestezie a resuscitace a na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. prim. MUDr. Radek Brauner, Dětské rehabilitační odd., FN Brno, Dětské rehabilitační odd.

Příspěvek byl poskytnut na zakoupení přístroje BEMER Profesional SET.