Iva Lambova

Celkový příspěvek: 
39 776 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Do 21 let žila Iva úplně normální život. Studovala práva a přivydělávala si doučováním němčiny. Před dvěma lety jí diagnostikovali vrozenou vadu - Madelungovu deformitu. Jedná se o vrozenou deformaci kosti v zápěstí, které do sebe nezapadají, a proto ruka není schopná jemné motoriky a normálních běžných úkonů. Operativní řešení umožní pacientům základní sebeobsluhu a nejběžnější denní úkony, ale vada znamená doživotní omezení ve spoustě věcí – sport, držení váhy svého těla, opírání se, zvedání těžších předmětů. Klíčové bylo zjištění, že zdeformované jsou ruce obě, ale zatím se závažněji projevuje pouze ruka pravá, jelikož je Iva pravák a byla celý život přetěžována. Zhruba měsíc před operací bohužel odešla i druhá ruka, a tak zažila několik týdnů naprosto bez rukou. Studium nepřerušila, protože doufala, že po operaci pravé ruky bude alespoň jedna ruka nějakým způsobem funkční. Bohužel ve snaze udržet krok s nějakým normálním životem rehabilitaci pravé ruky podcenila a uspěchala. V rámci špatné rehabilitace si poranila loket, který ji opět vyřadil z jakéhokoli provozu na X měsíců, tudíž se dá říct, že už dva roky žije zcela odkázána na pomoc rodiny a školu byla nucena přerušit.

Jelikož Ivu škola moc baví a chtěla by jí určitě dostudovat a živit se jako právník, který se zabývá lidskými právy osob s postižením, absolvovala kurz na diktování hlasu počítačem. Ke studiu a budoucí práci potřebuji licenci na programy s právnickým slovníkem na ovládání počítače a diktování textů.

 

Příspěvek byl poskytnut na software a počítačovou techniku potřebnou pro ovládání počítače hlasem.