Jan Šipl

Celkový příspěvek: 
38 182 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Honzík (2) utrpěl v červnu 2020 vážné hypoxické poškození mozku v důsledku nedostatku kyslíku (tonutí). Po více než dvou měsících v nemocnicích byl 7. 8. 2020 propuštěn do domácího ošetření. Je upoután na lůžko, dle propouštěcí zprávy se Honzík nachází v tzv. vigilním koma. Stravu mu rodiče podávají prostřednictvím PEG, provádí bazální stimulaci, rehabilitují. Aby se s Honzíkem mohli (nejen) pohybově posunout dál, je nezbytná rehabilitace ve specializovaných neurorehabilitačních centrech Klímkovice a Arcada.

 

Příspěvek byl poskytnut na dva neurorehabilitační pobyty v Klímkovicích a v centru Arcada.