Jakub Vinařský

Celkový příspěvek: 
28 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Jakub (44 let) se v roce 1998 dozvěděl o Huntingtonově chorobě svého otce. Nechal se otestovat a bohužel bylo potvrzeno, že je nositelem zmutovaného genu. Huntingtonova choroba je neurodegenerativní genetické onemocnění, které začíná zpravidla ve středním věku a končí těžkou demencí a smrtí, přičemž neexistuje mnoho možností léčby, pouze lze potlačovat některé příznaky. V současnosti se u Jakuba projevují mimovolní pohyby a chorea. Začínají poruchy kongnitivních funkcí, zhoršuje se paměť, soustředění, sociální dovednosti. Postupně ochabují i svaly. Jakub má 5-ti letého syna, který je v 50% riziku vzniku této choroby také. Syn se navíc narodil s ortopedickou vadou a vývojovou dysfázií. Situace je tedy velmi komplikovaná.

V rámci zmírnění průběhu progresivní nemoci byl Jakubovi doporučen pravidelný tréninkový plán založený na posilování, tréninku koordinace a motorických schopností. Ve fitness centru Heroes Gym mu byl instruktorem sestaven individuální tréninkový plán. Aby bylo cvičení opravdu prospěšné, potřebuje Jakub navštěvovat lekce pravidelně a dlouhodobě.

Příspěvek byl poskytnut na 40 individuálních lekcí ve fitness centru.