Kristýna Wainerová

Celkový příspěvek: 
15 600 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2021

 

Kristýnka je 6ti letá holčička s diagnózou dětské mozkové obrny. Po nevyvedeném závěru těhotenství a komplikovaném porodu doslova bojovala o život, těžké přidušení zapříčinilo řadu komplikací v jejím vývoji. První týden prožila na jednotce intenzivní péče, kde se jí podařilo díky skvělé péči stabilizovat a mohla být propuštěna. Začal tím nový život nejen pro ní, ale i pro celou její rodinu. Týnka za svůj život prošla a dále prochází velkým množstvím terapií, které mají za cíl jí co nejvíce naučit a osamostatnit. Rodina zvolila cestu intenzivních rehabilitací, které bohužel nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Kristýnka dochází na fyzioterapie, ergoterapii a logopedii, což se stalo stabilní součástí každodenního života. Každá z těchto terapií je hrazena z rodinného rozpočtu, jelikož se snaží o maximální efekt a spokojenost dcery. Týnka díky veškerému pravidelnému snažení zvládne ve svém věku ujít samostatně několik krůčků, umí sedět a pohybuje se převážně po kolínkách. Ke komunikaci požívá obrázky, díky kterým si dokáže říct, co potřebuje. Nemluví, ovládá několik slov, ale naštěstí perfektně všemu rozumí, a to dává rodičům velkou naději, že jak bude růst a vyzrávat, bude schopna se dorozumět a nebude tak plně závislá jen na tom, co za ní rozhoduje někdo druhý.

Nově začala rodina docházet na kliniku Fyzioaktiv, www.fyzioaktiv.cz, na Ergoterapii, která je důležitou součástí pro nácvik sebeobsluhy, samostatnosti. Ergoteraputka bude rovněž Týnku učit ovládat vozíček, aby byla co nejvíc samostatná.

Příspěvek pokryl 20 individuálních lekcí ergoterapie.