Karolína Hoffmanová

Celkový příspěvek: 
41 600 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

Karolínka se narodila 1. června 2020, symbolicky na den dětí. I když celé těhotenství probíhalo přesně tak, jak má, porod vše zkomplikoval. Kvůli špatně vedenému porodu, kdy pan doktor nechal Karolínku v bříšku bez dostatku kyslíku moc dlouho, se ocitla na hranici života a smrti. Od tohoto okamžiku začal BOJ. Doktoři zjistili, že má nevratné postižení mozku z nedostatku kyslíku, diagnostikována byla epilepsie, centrální koordinační porucha IV. stupně s přechodem do DMO, kvadruparéza (postižení všech končetin) a hypotonie (svaly jsou ochablé, impulzy z mozku nenacházejí ve svalech dostatečně silné odpovědi).

Přesto všechno, co život do začátku Karolínce přichystal, je usměvavá a spokojená holčička. Rodiče vyhledali nejlepší dostupnou léčbu proto, aby se dostala zpět do normálního života. Chodí cvičit k fyzioterapeutce Vojtovu metodu, ergoterapii, hipoterapii, kraniosakrální terapii a osteodynamiku. Celý dosavadní život tráví prakticky jen cvičením a ježděním po doktorech. Je to hrozně vysilující pro Karolínku i její rodiče. Léčba má ale i své stinné stránky. Je finančně velmi nákladná. Rodiče už vyčerpali veškeré svoje finanční úspory, a i když oba pracují (maminka pracuje po nocích z domova) už není dostatek financí na všechny terapie. Rodina proto  oslovila Nadační fond Josefa a Olgy Řepkových o pomoc s úhradou ergoterapie.

Příspěvek byl použit na úhradu ergoterapie v rozsahu 52 individuálních lekcí.