Nikol Červeňáková

Celkový příspěvek: 
30 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Nikol pochází z početnější rodiny. Má pět sourozenců a ona sama je třetí nejmladší. Než se dostala spolu s mladšími sestrami do pěstounské péče babičky a dědečka, žila v nevyhovujícím zázemí. Otec rodinu opustil, matka roli samoživitelky nezvládla, propadla drogám a živila se prostitucí. V dané době měla matka stále v péči 4 dcery základkového věku, mezi nimi i Nikol. Často neměli ani na jídlo, natož na dopravu, z které pocházejí Nikoly exekuce. Pokuty matka neřešila, nehradila, nebo se k ní kvůli častému stěhování vůbec nedostaly.

A tak se v dospělosti Nikol seznámila s první exekucí. Nikol s počátek zaměstnání začala první exekuci, se kterou se seznámila po dovršení 18 let, měsíčně hradit. V průběhu plnění se jí však ozval další exekutor, to byl rok 2017 a Nikol znejistěla a začala se obávat, že by exekucí mohlo být výše. Proto se obrátila na SPOLEČNOST TADY A TEĎ, a po lustraci se zjistilo, že má celkem 8 exekucí.

S medializací problematiky a otevřením tématu odborné i laické veřejnosti, se podařilo v r. 2019 některé amorální exekuce zastavit. Tou dobou už ale Nikol vyplatila 2 exekuce a další začala splácet. Celkem uhradila kolem 40 000 Kč. Momentálně je Nikol čerstvě na rodičovské dovolené a před sebou měla ještě 3 exekuce. Vzhledem k okolnostem vzniku dluhů a současné situaci, kdy by měla exekuce hradit z rodičovského příspěvku, se Nikol obrátila na NF Josefa a Olgy Řepkových a poprosila o pomoc. 

 

Příspěvek byl poskytnut na dluh vzniklý v dětství.