Sociální klinika

Celkový příspěvek: 
360 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Sociální klinika reaguje na podmínky v ČR, kdy psychoterapie placená ze zdravotního pojištění není dostupná v potřebné míře. Proto byla založena Sociální klinika - zabývá se poskytováním psychoterapeutických služeb lidem, kteří si je nemohou finančně dovolit. Mnoho lidí se nachází v akutní, těžké životní situaci a terapeutická sezení jim mohou pomoci v nalezení řešení. Terapeuté Sociální kliniky pracují zpravidla na hodnotovém základu biosyntézy, což je psychoterapeutický přístup, kdy se kromě obvyklého rozhovoru užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem a imaginací. Sociální klinika rozvíjí myšlenku "služby ze srdce" (zapojení terapueti pracují jako dobrovolníci) a přesvědčení, že je v životě důležitá rovnováha toho, co dostáváme a co dáváme.