Lenka Lánová

Celkový příspěvek: 
221 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Lenka se dostala do těžké životní situace, kdy se jí opakovaně vrací onkologické onemocnění. Léčba je velmi nákladná a rodina ji nezvládá hradit sama. Proto jsme se rozhodli poskytnout příspěvek, který pokrývá chybějící část prostředků na úhradu léčby. 

Příspěvek byl poskytnut na léčebnou kůru.