Vladimír Vácha

Celkový příspěvek: 
22 249 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

 

Pan Vácha je osamělý senior po oboustranné amputaci dolních končetin. Pohybuje s pomocí invalidního vozíku. V současné době čeká na zhotovení nových protéz. I přes tento handicap se snaží být soběstačný a samostatný. Žije v domě s pečovatelskou službou, kde odebírá služby.

V důsledku amputace dolních končetin a následné hospitalizace v nemocnici se dostal do finančních problémů. Vzniklé dluhy za úkony pečovatelské služby a na nájemném se snaží hradit svépomocí, ale bohužel výdaje převyšují příjmy.

 

Příspěvek byl poskytnut na úhradu dluhu za úkony pečovatelské služby a na nájemné.