Adam Kratochvíl

Celkový příspěvek: 
53 606 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Adam (24) žije v Ostravě, kde také vystudoval bakaláře v oboru Sociální práce. Od září by rád pokračoval navazujícím magisterským studiem na Právnické fakultě Metropolitní univerzity v Praze v kombinované formě obor Evropská studia a veřejná správa. I přesto, že mu byla diagnostikována spinální svalová atrofie 2. typu (SMA 2), je ve svém životě velmi aktivní. Mezi jeho záliby patří historie, politika a filosofie. Má rád společnost, lidi, rád chodí do kina, divadla. Od malička je rád mezi lidmi a není mu jedno, co se kolem nás děje. Je aktivní ve veřejném životě. V obci Hošťálkovice, kde žil od narození, založil obecní zpravodaj Hošťálkovický signál. V roce 2018 úspěšně kandidoval do zastupitelstva obce. Zkušenosti s integrací zúročil založením spolku Ekvilibro z. s. Spolek se zaměřuje na prevenci sociálně patologických jevů spojených se školní inkluzí u osob s tělesným postižením. Jeho záměrem je síťovat skupiny lidí a pořádat přednášky na školách, organizovat konference a tuto problematiku tak více medializovat. Již několik let se věnuje osvětovým aktivitám v oblasti vozíčkářů a osob s tělesným postižením mezi děti a mládež, ale také mezi odbornou veřejnost. Aktivně se účastní různých konferencí, debat, odborných přednášek, v rámci, kterých podporuje inkluzivní vzdělávání a plného začlenění hendikepovaných osob do společnosti.

 

Příspěvek byl poskytnut na software a počítačovou techniku pro hlasové ovládání počítače.