Vítek Heřmánek

Celkový příspěvek: 
8 750 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

V listopadu to budou dva roky, co se narodil malý Vítek. Jeho rodiče o první miminko přišli, mělo Edwardsův syndrom, a tak se s ním museli ve 14. týdnu těhotenství rozloučit. O to více se těšili na Vítečka. Během těhotenství absolvovali celou řadu vyšetření a vše se zdálo být v pořádku. Nicméně ještě na porodním sále neonatolog upozornil na podezření, že Víteček má Downův syndrom, které se později také prokázalo. Víteček je od prvních chvil velký bojovník. Překonal všechny počáteční komplikace a statečně se pere s každým svým chromozomem navíc.

Vývoj Vítečka je oproti ostatním dětem opožděný a do budoucna se bude projevovat určitý stupeň mentální retardace. Vítečka také hodně trápí snížená imunita a respirační onemocnění. Vlivem celkové svalové hypotonie se ho nemoci drží mnohem déle, neboť mnohem hůř vykašlává. Hypotonie také výrazně komplikuje psychomotorický vývoj. Proti tomu bojují rodiče zejména cvičením podle Vojtovy metody a Bobatha. Když je Vítek zdravý, chodí i na kurzy plavání. Péče o Vítka je náročná zejména v oblasti zajištění všech terapií a rehabilitací - fyzioterapie, ergoterapie, klinický logoped, hipoterapie. Vlastními silami se rodiče snaží provádět různé terapie jako je muzikoterapie nebo multisenzorická stimulace volně inspirována terapií Snoezelen. K rozvoji jemné motoriky Vítečkovi vyrábí po nocích spoustu pomůcek a hraček.

Aktuálně čeká Vítečka intenzvní neurorehabiličaní týdenní pobyt na ATC klinice v Praze. Jedná o fyzioterapeutické cvičení, s prvky senzorické integrace a ergoterapie. Po cvičení navíc může Víteček strávit ještě 30 minut v místnosti Snoezelen, což je multisenzorická relaxační místnost pro posílení smyslového vnímání a zlepšení stavu vestibulárního (rovnovážného) systému. Tento program by měl Vítkovi zlepšit zejména motorické dovednosti, zlepšit pohybové vzorce a zvýšit sebeuvědomění si těla.

 

Příspěvek byl poskytnut na týdenní neurorehabilitační pobyt na klinice ATC.