Jaromír Hypius

Celkový příspěvek: 
63 486 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Pan Jaromír utrpěl 7. 12. 2019 po pádu z posedu velmi vážný úraz krční páteře se zlomeninou obratlů C4,C4/5 s následným přerušením míchy a tříštivou zlomeninou levého zápěstí. Nalezen byl až po dlouhých 22 hodinách od pádu ve velmi vysokém stupni podchlazení. Teplota jeho těla byla 26°C. Rodině bylo řečeno, že se nachází na hranici smrti a pokud jej nezahřejí, tak mu nepomůžou. Povedlo se. Od osudného pádu ale tělo neposlouchá. Je bohužel celý ochrnutý. Diagnóza je neúprosná - spastická tetraplegie.

V současné době se Jaromírova přítelkyně snaží zajistit tolik potřebné finance na doplatky - automobil a jeho následná úprava, elektrický a mechanický vozíček. Dále je zapotřebí zafinancovat kompenzační a rehabilitační pomůcky (zejména motomed do lůžko), rekondiční a rehabilitační pobyty, terapeuty, specielní úpravu PC pro ovládání hlasem, polohovací pomůcky, sprchové křeslo apod. Péče o pana Jaromíra je pro rodinu velmi psychicky, fyzicky i finančně náročná.

 

Příspěvek byl poskytnut na koupelnové křeslo, speciální zádovou opěrku do vozíku a na doplatek elektrického vozíku.