Domovinka

Celkový příspěvek: 
38 819 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

 

Příspěvek byl poskytnut na vitaminové doplňky, ochranné roušky a na dezinfekci prostor zařízení v průběhu epidemie koronaviru.