Eliška Novotná

Celkový příspěvek: 
140 435 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Eliška je třináctiletá slečna, která se spolu se svým dvojčetem Jiříkem mamince narodila předčasně. Při porodu Elišce praskla cévka v mozku, došlo ke krvácení nejvyššího stupně. V hlavičce má zavedený shunt, který odvádí mozkomíšní mok. Elišky diagnózy zní dětská mozková obrna, hydrocefalus, epilepsie, zraková vada CVI, spastická forma kvadruparézy. 

Eliška nechodí, sama nesedí, ani se neplazí. Proto potřebuje speciálně upravený vozíček. Ze současného vozíku vyrostla dříve, než by měla rodina nárok na nový vozík hrazený zdravotní pojišťovnou. 

Příspěvek byl poskytnut na speciálně upravený vozíček.