Nikola Rálišová

Celkový příspěvek: 
57 690 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Nikolka je malá slečna s kombinovaným postižením. Diagnostikován jí byl autismus s afektivním chováním a mentální retardace. Dále trpí epilepsií, fetálním alkoholovým syndromem, astmatem a těžkou oční vadou. Je umístěna v pěstounské péči.

Rodina si přála speciální kočárek, který by jim pomohl při přepravování i při běžných procházkách. Navíc má Nikolka jízdu v kočárku ráda. Na tento kočárek rodina finančně nedosáhla.

Příspěvek byl poskytnut na pořízení speciálního kočárku.