Irena Vodrážková

Celkový příspěvek: 
7 460 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Irena je matka 5-ti dětí, o které se jako vdova stará sama. Dvě z dětí mají diagnostikované nádorové onemocnění neurofibromatózu. Mezi další diagnózy patří mentální retardace, epilepsie, ADHD.

Paní Irena se snaží svým dětem poskytnout nejlepší možnou péči, ale jako samoživitelka na mnohé nestačí. Na NF Josefa a Olgy Řepkových se obrátila s prosbou o pokrytí nákladů na školní obědy.

Příspěvek byl poskytnut na pokrytí nákladů na školní obědy pro dva syny.