Patrik Dufek

Celkový příspěvek: 
20 036 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Patrik žije v dětském domově z důvodu nedostatečné péče ze strany matky. V roce 2018 musel podstoupit transplantaci kostní dřeně, jelikož onemocněl akutní myeloidní leukémií. Nyní je Patrikův stav stabilizován.

Nadále je umístěn v dětském domově, kde je pro něj potřeba, vzhledem k jeho onemocnění, zajistit nadstandardní vybavení, speciální výživu a hygienické pomůcky. Dětský domov nemá na takovéto potřeby finance, proto se obrátil na NF Josefa a Olgy Řepkových.

Příspěvek byl poskytnut na potřebné vybavení, potraviny a hygienické pomůcky.