Robin Tóth

Celkový příspěvek: 
5 198 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Tóthovi jsou petičlenná rodina. Tatínek prodělal před téměř dvěma roky mozkovu příhodu, která zanechala trvalé následky. Pan Tóth je částečně ochrnutý, znovu se učí mluvit a špatně ovládá koordinaci svých pohybů. Se vším mu pomáhají rehabilitace, které jeho stav postupně zlepšují. Nejmladší syn Robin je postižený Downovým syndromem, špatně slyší a má ochablé svalstvo.

Rodina si přála absolvovat znakovací kurz, který si ale nemohla z vlastních finančních zdrojů dovolit, a proto se obrátila na nás.

Příspěvek byl poskytnut na znakovací kurz pro celou rodinu.