Jiřina Nejedlá

Celkový příspěvek: 
39 043 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Jiřina je částečně ochrnutá po opakovaných cévních příhodách. Navíc se sama stará o dva dospělé syny v invalidních důchodech. Jeden z nich má pohybové problémy a není schopný se sám o sebe postarat.

Paní Jiřina se dostala do finančích problémů, kdy nebyla schopna vynaložit dostatek prostředků na pokrytí nákladů na bydlení. Vznikl jí dluh, kvůli kterému jí i jejím synům hrozilo vystěhování.

Příspěvek byl poskytnut na uhrazení dluhu na nájemném.