Jaroslava Tináková

Celkový příspěvek: 
31 918 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Jaroslava žije od roku 2015 v domově s pečovatelskou službou. V době, kdy se do DPS nastěhovala, si špatně nastavila předpis na služby. Po ročním vyúčtování jí vznikl dluh, který v důsledku snížení příspěvku na péči z II. stupně na I. stupeň nebyla schopna splácet. Dále vznikl při vyúčtování nedoplatek při plošném zvyšování nájemného v DPS a obecních bytech.

Paní Jaroslava disponuje starobním důchodem, ze kterého si pravidelně hradí nájemné v DPS, stravu či sociální služby. Dále se léčí s bércovým vředem. Její jediná dcera o ni nejeví žádný zájem. Kdyby se tato situace nazačala řešit, mohlo by dojít až k vypovězení nájemní smlouvy v DPS.

Příspěvek byl poskytnut na uhrazení dluhu na nájemném v domově s pečovatelskou službou.