Radek Mejzlík

Celkový příspěvek: 
45 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Radkovi je 23 let a studuje na fakultě informatiky Masarykovy Univerzity. V roce 2017, v čerstvých 21 letech, mu byla zjištěna akutní myeloidní leukémie, kvůli které se přemnožily bílé krvinky až do takových počtů, které překvapily i lékaře ve fakultní nemocnici Brno. Následkem tohoto přemnožení se ucpaly tři cévy do pravé mozkové hemisféry, což způsobilo cévní mozkovou příhodu, která zapříčinila ochrnutí levé poloviny těla. Od té doby pravidelně rehabilituje a po transplantaci kostní dřeně v srpnu 2018 se po dvouleté pauze konečně mohl v září 2019 vrátit ke studiu.

Jediné, co zbývá k návratu k běžným činnostem, je obnovit funkci obou levých končetin. Zatímco rehabilitace nohy se poměrně daří, u ruky tomu tak není. Radek navštěvuje ergoterapii ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Jednoho dne se zde konal seminář, kde se předváděly různé rehabilitační pomůcky. Jedním z nich byl neurostimulátor ruky Bioness H200, který měl možnost sám vyzkoušet a jak sám, tak místní fyzioterapeuti a ergoterapeuti viděli, že toto zařízení by mohlo Radkovi značně pomoci při domácím cvičení. Bohužel jeho cena není nijak nízká a zdravotní pojišťovna tuto pomůcku nehradí ani z části.

 

Příspěvek byl poskytnut na neurostimulátor ruky.