Richard Polák

Celkový příspěvek: 
17 336 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Dne 14. 6. 2014 měl pan Richard dopravní nehodu na motorce. Díky okamžité pomoci přítomných nebyla smrtelná. V důsledku nehody mu ale musela bý amputována jedna noha nad kolenem. Po zhojení rány dostal svou první mechanickou protézu a začaly měsíce tvrdé dřiny, rehabilitací a učení se znovu chodit. Po třech letech se rozhodl posunout svou chůzi dál, a tak zažádal o bionickou protézu. Posun tam sice byl, ale pořád nebyl spokojený. Až po změně protetika se zjistilo, že mu bylo dáno špatné chodidlo, které je větší než jeho zdravé.

Nyní žádá o změnu chodidla, ale pojišťovna zaplatí jen 75 % z ceny, zbylých 25 % si musí uhradit sám.

Příspěvek byl poskytnut na chodidlo protézy.