Samuel Taska

Celkový příspěvek: 
68 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Malému Samuelovi je osm let a trpí vzácným onemocněním zvané mukopolysacharidóza III A. Jedná se o metabolickou poruchu s velmi vážným průběhem. Dochází k postupnému postižení všech funkcí mozku.

U Samuelka se nyní onemocnění projevuje zejména v motorice, kdy čím dál častěji padá, kleká si, odmítá chodit, plazí se. Také došlo k zasažení funkce řeči a Samuel přestal mluvit. Jeho rodiče už nikdy neuslyší ,,mami, tati''. Kvůli čím dál častějším návštěvám u lékařů potřebuje rodina pořídit automobil.

 

Příspěvek byl poskytnut na pořízení automobilu.