Zuzana Svačinová

Celkový příspěvek: 
9 195 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Zuzanka má diagnózu  dystonicko – dyskinetické mozkové obrny – kvadruparetické formy. To znamená, že její svaly nefungují tak, jak by měly a jak je to u zdravého člověka běžné. Je schopna pouze mimovolních nekontrolovaných pohybů končetinami – jde o mimovolné stahy svalů. Cílený pohyb vytvoří pouze částečně pravou rukou, kdy je schopna po několika pokusech krátce uchopit úzký delší předmět, dokáže se přetočit z polohy na zádech do polohy na břiše. Zuzanka je ležící, v kočárku je schopna sedět pouze s fixací trupu a končetin. Od cca třech měsíců věku, kdy jí byla diagnostikována DMO, cvičí rodiče se Zuzankou Vojtovu metodu pro uvolnění svalového napětí. Kromě fyzického postižení je Zuzanka postižena i mentálně, má mikrocefalii, přesto pozitivně reaguje na své okolí, je schopna úsměvu, rozezná členy rodiny apod. Důvod jejího postižení, přes všechna možná  absolvovaná vyšetření, bohužel dosud nebyl zjištěn.

Příspěvek byl poskytnut na opravu rehabilitačního lehátka, na kterém Zuzanka cvičí Vojtovu metodu.