Kateřina Půlkrabová

Celkový příspěvek: 
2 179 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2023

 

 

Kateřina se narodila v dubnu roku 2000 s mnoha vrozenými vadami. Od svého narození bojuje o zlepšení svého zdravotního stavu a co nejvíce možného začlenění do společnosti.
Chodí pomocí francouzských holí. Diagnózy, které se již nezmění, jsou syndrom kauzální regrese, Tetheres lord syndrom, malformace C, Th, L páteře a žeber, hypertrofie, Pes planus sin., planovalgus dx.

V roce 2018 podstoupila zatím poslední velkou operaci kontingentní apendikovezikostomii, která jí výrazně ulehčila částečnou soběstačnost. Nezbytnou součástí života je např. spaní na ortopedické matraci, každoroční pořizování nových francouzských holí s měsíční výměnou madel a špuntů a speciální ortopedická obuv.

 Příspěvek byl poskytnut na zakoupení francouzských holí, madel a špuntů.