Rayan Malkhasyan

Celkový příspěvek: 
19 954 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2023

 

 

Rayan je osmiměsíční chlapec, který má syndrom krátkého střeva - parenterální výživu. Z Fakultní nemocnice byl propuštěn v lednu 2023, maminka se nyní o syna stará v domácím prostředí, nicméně jeho zdravotní stav vyžaduje neustálé lékařské kontroly na specializoavaných pracovištích. Ryan je po opakovaných operačních zákrocích střev, zajištěn choan- stomií. Rodinná situace je poměrně komplikovaná. Otec s rodinou nežije,  o syna projevuje zájem pouze občas.

Rodina čerpá příspěvek od Nadace Dobrý Anděl, další příjem jsou alimenty na starší dceru. Aktuálně jiné příjmy rodina nemá. Matka v ČR pracuje 17 let, pobírala peněžitou pomoc v mateřství, která však již skončila. Je podána žádost o rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Dosud proces není u konce a může trvat řadu týdnů až měsíců. Úřad požaduje stále dokládat důkazní prostředky o biologickém otci atd. Přesto zatím není možné příspěvky přiznat, úřad po mamince žádá doložit čestné prohlášení a důkazní prostředky, že s nimi biologický otec nežije v jedné domácnosti. Momentálně rodina nemá na úhradu zdravotního materiálu.

 Příspěvek byl poskytnut na zakoupení zdravotního materiálu pro stomii.