Rehabilitace Klubíčko s.r.o.

Celkový příspěvek: 
32 330 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2023

 

Rehabilitace Klubíčko s.r.o. je tým fyzioterapeutů a ergoterapeutů na dětské REHABILITACI KLUBÍČKO s.r.o v Krásném Březně v Ústí nad Labem. Rehabilitace vznikla v roce 2017 pod vedením paní doktorky Rennerové, která je dětský neurolog. Péče se snaží být komplexní, navazující a cílená na děti ve věku od 0 do 19 let různých diagnóz od opožděného vývoje či grafomotoriky, poruchy pozornosti až po těžká kombinovaná postižení. Tým se zaměřuje nejen na Vojtovu metodu (která pomáhá dětem v prvních měsících života), Bobath koncept, ale nově i na metodu senzorické integrace dle Ayres. Všechny tyto metody ovšem vyžadují odborné vzdělání a drahé kurzy či stáže. Také jsou potřebné různé drahé pomůcky.

Proto jsme byli osloveni s žádostí o finanční pomoc, aby tým mohl vybavit ordinace pomůckami, které budou klientům k prospěchu a budou je moci rozvíjet ve smyslovém vnímání, což jim následně ulehčí fungování v běžném životě.


Příspěvek byl pořízen na zakoupení pomůcek pro metodu senzorické integrace.