Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Podle platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR

 

Já,                          ___________________________

tímto poskytuji ve prospěch: Padající hvězdy, se sídlem Věkova 1646/29, 147 00 Praha 4 – Braník, IČO: 07897103, (dále jen „Správce“ nebo „Padající hvězdy“) své výše uvedené osobní údaje. Údaje i tento souhlas poskytuji za účelem zpracování informací pro vyhledání podporovatele mojí osoby ve spolupráci s „Padající hvězdy“ 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji Správci, jsou pravdivé a přesné. V případě,
že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem Správci poskytl(a), oznámím jejich změnu Správci bez zbytečného odkladu. 

Souhlasím, aby Správce shora uvedené údaje zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával (a to i v papírové podobě), třídil, kombinoval a používal, zveřejňoval (včetně internetu), zpřístupňoval a předával je třetím osobám, a likvidoval tyto údaje v souladu z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR. Správce je oprávněn tímto způsobem zpracovávat mé shora uvedené osobní údaje po dobu 5-ti let.

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat a jsem srozuměn(a) s tím,
že odvoláním tohoto souhlasu pozbydu možnosti účastnit se výše uvedené akce.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mi poskytne Správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou.

 

V_____________ dne _______________