Jakub Mlateček

Celkový příspěvek: 
53 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Kubíčkovi bude letos 9 let. Krátce po narození u něj došlo vzhledem k pozdě diagnostikované preeklampsii maminky k masivnímu krvácení do mozku a selhání orgánů. Přes nepříznivou prognózu Kubíček většinu komplikací překonal, zůstal však trvale těžce mentálně i fyzicky postižený. Trpí také těžkou formou epilepsie. Přesto je Kubík velký bojovník a když mu to jeho stav dovoluje, často se usmívá nebo si brouká.  

 
Příspěvek byl poskytnut na speciální kočárek.