Renata Choderová

Celkový příspěvek: 
29 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Paní Renata se od narození potýká s dětskou mozkovou obrnou. Je plně odkázána na pomoc druhých, protože forma DMO je velmi těžká - kvadruparéza, mentální retardace, epilepsie. O paní Renatu se 24 hodin denně stará její bratr s přítelem. 

I přes těžký handicap paní Renaty podnikají všichni společně různé výlety, jezdí na hory, chodí plavat. Nemají vlastní automobil, a tak se všude přepravují autobusem nebo vlakem. Výrazně by jim pomohl pohon k mechanickému vozíku, aby mohli zvládat i obtížnější a kopcovité terény. 

Příspěvek byl poskytnut na elektrický pohon k invalidnímu vozíku.