Ariana Zalmayová

Celkový příspěvek: 
15 192 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2022

 

 

Ariana je od svých 12ti let handicapovaná v důsledku virového zánětu mozku a odkázaná na celodenní péči blízkých osob. Pohybuje se výhradně pomocí elektrického invalidního vozíku. Baterie však v invalidním vozíku bohužel degradovaly v důsledku nepoužívání během rekonstrukce přístupové cesty. Z tohoto důvodu nebylo možné řešit opravu/výměnu formou reklamace a bylo nutné baterie zakoupit. Vzhledem k předchozím výdajům za veškeré nutné stavební bezbariérové úpravy domu a okolí nás rodina požádala o finanční dar.

 

Příspěvek byl poskytnut na zakoupení nové baterie do elektrického invalidního vozíku.