Komu už jsme pomohli, Strana 6

Ondřej Tupý

Celkový příspěvek: 
9 985 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Ondřej utrpěl v roce 2015 úraz při skoku do vody, v důsledku kterého zůstal ochrnutý. Zlomil si 5. a 6. obratel, což u takto vysokého poranění páteře a míchy znamená kvadruplegii. I přes svůj handicap zvládl složit maturitní zkoušku a nyní studuje na vysoké škole. Závodně hraje rugby vozíčkářů. 

Ondřej žije pouze se svým otcem a jako student s invalidním důchodem nás požádal o pomoc s financováním toaletního/sprchového vozíku

Příspěvek byl poskytnut na toaletní vozík.

Lenka Svrčková

Celkový příspěvek: 
79 500 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Malý Alešek trpí epilepsií, paroxysmálním syndromem a deformitami kyčlí s diparetickým chůzovým stereotypem. V důsledku těchto onemocnění byl Alešek schopný ujít s vynaložením velkého úsilí maximálně 10 minut a poté vyčerpáním jen ležel. Maminka obdržela na vyzkoušení přístroj BEMER. Po několika týdenním používání přístroje se začaly objevovat první pozitivní vlivy na zdravotní stav Aleška. Ujde více, není tolik vyčerpaný a nevozí se jen v kočárku. Epileptické záchvaty také mírně ustoupily.

Vzhledem k pozitivám přístroje nás maminka požádala o pomoc s jeho pořízením.

Příspěvek byl poskytnut na přístroj BEMER.

Petra Hurtová

Celkový příspěvek: 
15 336 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Petra trpí již od narození vrozenou tělesnou vadou OI (osteogenesis imperfecta). Jedná se o zvýšenou lámavost kostí. Před jedenácti lety se stala matkou zcela zdravého syna Viktora. Po třech letech vztah s otcem Viktora nevydržel a došlo k rozvodu. Od té doby o syna pečuje sama.

Ačkoliv je paní Petra na vozíku a v plném invalidním důchodu, našla si ještě práci v malé pekárně. Snaží se svému synovi dopřát vše, co by měl mít, nebo co by si přál. Ale přesto jsou věci, na které finančně nedosáhne. Jednou z nich je počítač.

Příspěvek byl poskytnut na počítač.

Matyáš Kohák

Celkový příspěvek: 
28 800 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Matyáš je desetiletý klučina, který má od narození diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu. Nejvíce ho onemocnění omezuje v pohybu. Sám nechodí, nesedí, sám se nenají. Vyžaduje neustálou celodenní péči. Nejvíce času mu věnuje maminka, která mu nahrazuje ruce i nohy. Matyáš pravidelně rehabilituje, absolvoval již několik rehabilitačních pobytů.

Vzhledem k tomu, že maminka musela kvůli péči o syna opustit své zaměstnání, nemůže si rodina dovolit financování polohovací postele, která by vyhovovala Matyášovým potřebám, bezpečnosti a pohodlí.

Příspěvek byl poskytnut na polohovací postel a antidekubitní matraci.

Jaroslava Tináková

Celkový příspěvek: 
31 918 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Jaroslava žije od roku 2015 v domově s pečovatelskou službou. V době, kdy se do DPS nastěhovala, si špatně nastavila předpis na služby. Po ročním vyúčtování jí vznikl dluh, který v důsledku snížení příspěvku na péči z II. stupně na I. stupeň nebyla schopna splácet. Dále vznikl při vyúčtování nedoplatek při plošném zvyšování nájemného v DPS a obecních bytech.

Paní Jaroslava disponuje starobním důchodem, ze kterého si pravidelně hradí nájemné v DPS, stravu či sociální služby. Dále se léčí s bércovým vředem. Její jediná dcera o ni nejeví žádný zájem. Kdyby se tato situace nazačala řešit, mohlo by dojít až k vypovězení nájemní smlouvy v DPS.

Příspěvek byl poskytnut na uhrazení dluhu na nájemném v domově s pečovatelskou službou.

Nikola Rálišová

Celkový příspěvek: 
57 690 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Nikolka je malá slečna s kombinovaným postižením. Diagnostikován jí byl autismus s afektivním chováním a mentální retardace. Dále trpí epilepsií, fetálním alkoholovým syndromem, astmatem a těžkou oční vadou. Je umístěna v pěstounské péči.

Rodina si přála speciální kočárek, který by jim pomohl při přepravování i při běžných procházkách. Navíc má Nikolka jízdu v kočárku ráda. Na tento kočárek rodina finančně nedosáhla.

Příspěvek byl poskytnut na pořízení speciálního kočárku.

Irena Vodrážková

Celkový příspěvek: 
7 460 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Irena je matka 5-ti dětí, o které se jako vdova stará sama. Dvě z dětí mají diagnostikované nádorové onemocnění neurofibromatózu. Mezi další diagnózy patří mentální retardace, epilepsie, ADHD.

Paní Irena se snaží svým dětem poskytnout nejlepší možnou péči, ale jako samoživitelka na mnohé nestačí. Na NF Josefa a Olgy Řepkových se obrátila s prosbou o pokrytí nákladů na školní obědy.

Příspěvek byl poskytnut na pokrytí nákladů na školní obědy pro dva syny.

 

Patrik Dufek

Celkový příspěvek: 
20 036 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Patrik žije v dětském domově z důvodu nedostatečné péče ze strany matky. V roce 2018 musel podstoupit transplantaci kostní dřeně, jelikož onemocněl akutní myeloidní leukémií. Nyní je Patrikův stav stabilizován.

Nadále je umístěn v dětském domově, kde je pro něj potřeba, vzhledem k jeho onemocnění, zajistit nadstandardní vybavení, speciální výživu a hygienické pomůcky. Dětský domov nemá na takovéto potřeby finance, proto se obrátil na NF Josefa a Olgy Řepkových.

Příspěvek byl poskytnut na potřebné vybavení, potraviny a hygienické pomůcky.

Robin Tóth

Celkový příspěvek: 
5 198 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Tóthovi jsou petičlenná rodina. Tatínek prodělal před téměř dvěma roky mozkovu příhodu, která zanechala trvalé následky. Pan Tóth je částečně ochrnutý, znovu se učí mluvit a špatně ovládá koordinaci svých pohybů. Se vším mu pomáhají rehabilitace, které jeho stav postupně zlepšují. Nejmladší syn Robin je postižený Downovým syndromem, špatně slyší a má ochablé svalstvo.

Rodina si přála absolvovat znakovací kurz, který si ale nemohla z vlastních finančních zdrojů dovolit, a proto se obrátila na nás.

Příspěvek byl poskytnut na znakovací kurz pro celou rodinu.

 

Jiřina Nejedlá

Celkový příspěvek: 
39 043 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Jiřina je částečně ochrnutá po opakovaných cévních příhodách. Navíc se sama stará o dva dospělé syny v invalidních důchodech. Jeden z nich má pohybové problémy a není schopný se sám o sebe postarat.

Paní Jiřina se dostala do finančích problémů, kdy nebyla schopna vynaložit dostatek prostředků na pokrytí nákladů na bydlení. Vznikl jí dluh, kvůli kterému jí i jejím synům hrozilo vystěhování.

Příspěvek byl poskytnut na uhrazení dluhu na nájemném. 

 

 

Lukáš Rybecký

Celkový příspěvek: 
80 150 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Lukáš Rybecký byl do téměř třiceti let naprosto zdravý člověk, kterému změnil život epileptický záchvat, který dostal při jízdě v autě. K epileptickému záchvatu se přidala i zástava srdce. Lukáš se v nemocnici probudil do vigilního kómatu, byl ochrnutý a ztratil řeč. Po několika měsíční péči svých rodičů, pravidelných rehabilitacích a rehabiltačních pobytech se Lukášův stav pomalu zlepšuje.

Rehabilitační programy jsou finančně velice nákladné a rodina již není schopna je hradit ze svých zdrojů.

Příspěvek byl poskytnut na rehabilitační pobyt.

Kamil Šlancar

Celkový příspěvek: 
30 436 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Pan Šlancar měl vážný úraz hlavy, v jehož důsledku se aktuálně nachází ve vigilním kómatu. Jeho stav se zlepšuje především díky pravidelným rehabilitacím, které ale nelze hradit z příspěvků zdravotní pojišťovny.

Manželé hradili většinu léčebných pobytů, kompenzační pomůcky i rekonstrukci bytu na bezbariérový ze svých úspor. Nyní jsou již v situaci, kdy rehabilitace nejsou schopni pouze ze svých prostředků financovat, a proto se obrátili na NF Josefa a Olgy Řepkových. 

Příspěvek byl poskytnut na rehabilitační služby.

Jiří Havlice

Celkový příspěvek: 
40 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Jiří má těžkou mentální retardaci, epilepsii, zbytky zraku, autismus a problémy s pohybovým aparátem, obzvláště s kyčlemi. Péče o něj je velmi psychicky i fyzicky náročná.

Pořízení speciálního vozíčku znamená pro rodinu obrovskou pomoc a ulehčení při každodenních cestách a procházkách. Jiřímu vozíček umožní aktivnější a pohodlnější život. 

Příspěvek byl poskytnut na speciální vozíček.

Jan Morávek

Celkový příspěvek: 
27 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Honzík je osmiletý kluk, který je nevidomý a trpí těžkou formou autismu. Honzíkův tatínek je také nevidomý a maminka je plně vytížena péčí o syna i manžela.

Honzíkovi velmi pomáhají psycho-sociální terapie, které jsou pro rodinu finančně náročné a nezvládají je platit z rodinného rozpočtu.

Příspěvek byl poskytnut na terapie pro Honzíka.

Daniel Křeček

Celkový příspěvek: 
147 206 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Daniel je mladý muž, který přišel o polovinu těla. Je to jediný člověk v České republice, který podstoupil takto rozsáhlou amputaci. Daniel si chtěl se svým kamarádem pořídit fotografii na odstavených vlakových vagónech, nad kterými vedlo elektrické vedení. Daniela zasáhl silný elektrický výboj. Přežil, ale zaplatil příliš vysokou daň. 

Příspěvek byl poskytnut na speciální vozíček.

David Koláček

Celkový příspěvek: 
24 999 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Davídek se narodil předčasně jako jeden chlapeček z trojčat ve 28. týdnu těhotenství. Jeho váha byla pohých 900g a míra 36 cm. V inkubátoru a nemocnici strávil tři měsíce, než ho s jeho bratry pustili domů s váhou 2200 g. V důsledku operací v inkubátoru oslepl, trpí dětskou mozkovou obrnou. Ta se u Davídka projevuje konkrétně jako spastická kvadruparéza.

Příspěvek byl poskytnut na ortopedickou pomůcku.

 

Lenka Lánová

Celkový příspěvek: 
221 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Lenka se dostala do těžké životní situace, kdy se jí opakovaně vrací onkologické onemocnění. Léčba je velmi nákladná a rodina ji nezvládá hradit sama. Proto jsme se rozhodli poskytnout příspěvek, který pokrývá chybějící část prostředků na úhradu léčby. 

Příspěvek byl poskytnut na léčebnou kůru.

Sociální klinika

Celkový příspěvek: 
360 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Sociální klinika reaguje na podmínky v ČR, kdy psychoterapie placená ze zdravotního pojištění není dostupná v potřebné míře. Proto byla založena Sociální klinika - zabývá se poskytováním psychoterapeutických služeb lidem, kteří si je nemohou finančně dovolit. Mnoho lidí se nachází v akutní, těžké životní situaci a terapeutická sezení jim mohou pomoci v nalezení řešení. Terapeuté Sociální kliniky pracují zpravidla na hodnotovém základu biosyntézy, což je psychoterapeutický přístup, kdy se kromě obvyklého rozhovoru užívá také práce s pohybem, dotekem, dechem a imaginací. Sociální klinika rozvíjí myšlenku "služby ze srdce" (zapojení terapueti pracují jako dobrovolníci) a přesvědčení, že je v životě důležitá rovnováha toho, co dostáváme a co dáváme.