Komu už jsme pomohli, Strana 7

Petra Plháková

Celkový příspěvek: 
23 685 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Paní Petra je maminkou tří dětí. Po narození nejmladšího syna onemocněla nemocí ALS. Nejprve vše zvládala bez větších problémů. Velkou podporu měla v rodině. Vše se změnilo postupným zhoršováním stavu, kdy manžel nevydržel tuto zátěž a od rodiny odešel. I přes tuto těžkou zkoušku zůstává paní Petra pozitivní a snaží si užívat každého dne. Do rodiny dochází každý den pečovatelka a v odpoledních hodinách o paní Petru pečují její starší děti, maminka a sourozenci.

Peníze, které má rodina, pokryjí chod domácnosti, školy, kroužky. Proto paní Petra požádala NF Josefa a Olgy Řepkových o příspěvek na věci, na které již finančně nedosáhne.

Příspěvek byl poskytnut na elektrické polohovací křeslo, polstrování a opěrku do koupelnového vozíku.

Eliška Novotná

Celkový příspěvek: 
140 435 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Eliška je třináctiletá slečna, která se spolu se svým dvojčetem Jiříkem mamince narodila předčasně. Při porodu Elišce praskla cévka v mozku, došlo ke krvácení nejvyššího stupně. V hlavičce má zavedený shunt, který odvádí mozkomíšní mok. Elišky diagnózy zní dětská mozková obrna, hydrocefalus, epilepsie, zraková vada CVI, spastická forma kvadruparézy. 

Eliška nechodí, sama nesedí, ani se neplazí. Proto potřebuje speciálně upravený vozíček. Ze současného vozíku vyrostla dříve, než by měla rodina nárok na nový vozík hrazený zdravotní pojišťovnou. 

Příspěvek byl poskytnut na speciálně upravený vozíček.

Kateřina Zíková

Celkový příspěvek: 
43 136 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Kačenka a její dvojče Anežka se mamince Janě narodily předčasně. Anežka je zcela zdravé dítě, ale Kačenka takové štěstí neměla. Od doktorů si maminka vyslechla diagnózu dětská mozková obrna. Ihned se začalo s léčbou, rehabilitacemi, pořizováním ortoticko-protetických pomůcek.

Po prvním absolvování rehabilitačního pobytu v Klímkovících nastaly u Kačenky velké změny. Dokázala se postavit a udělat pár kroků. Aby se mohla nadále zlepšovat a pobíhat se svojí sestřičkou, jsou rehabilitační pobyty nutností. Maminka je ale samoživitelka a tak se na nás obrátila s žádostí o pomoc.

Příspěvek byl poskytnut na rehabilitační pobyt.

FN Brno

Celkový příspěvek: 
131 400 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

 

Přístroj BEMER Profesional SET generuje velmi slabé elektromagnetické pole, které je frekvenčně upravené. Hlavním účinkem přístroje je podpora mikrocirkulace, což znamená, že se do postižených tkání dostane více živin a kyslíku. Tím je podpořen proces hojení, zmenšují se otoky, tlumí se zánětlivé projevy a bolest. Dochází i k podpoře imunity. Unikátnost přístroje spočívá v tom, že elektromagnetické pole má velmi malou intenzitu, a proto prakticky nemá kontraindikace, ale léčebný účinek je vysoký.

První přístroj BEMER se do Dětské nemocnice v Brně dostal v roce 2004. Díky výborným zkušenostem se postupem času do nemocnice pořídily na jednotlivé kliniky další přístroje pro hospitalizované pacienty. Klinika dětské ORL byla jednou z posledních klinik chirurgického zaměření, která jej dosud neměla. Pozitivní zkušenost s přístrojem BEMER však v loňském roce udělala, kdy si jej zapůjčila z Oční dětské kliniky pro svého pacienta. Ten po operaci v oblasti obličejových dutin nedaleko očnice zřejmě v důsledku pooperačního otoku měkkých tkání trpěl dvojitým viděním. Po aplikaci BEMER terapie dvojité vidění během několika dní ustoupilo.

Dětská ORL klinika přístroj BEMER využije u dětí po operacích k podpoře hojení a u dětí se zánětlivými onemocněními ke snížení otoku a bolesti. Je předpoklad, že v důsledku lepšího hojení dojde i ke zkrácení nutné doby hospitalizace. Velmi dobré zkušenosti s BEMER terapií mají v Dětské nemocnici především na Dětském rehabilitačních odd., Dětské oční klinice, na Klinice dětské anestezie a resuscitace a na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie. prim. MUDr. Radek Brauner, Dětské rehabilitační odd., FN Brno, Dětské rehabilitační odd.

Příspěvek byl poskytnut na zakoupení přístroje BEMER Profesional SET.

Domovinka

Celkový příspěvek: 
36 179 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2020

 

Domovinka – sociální služba, která na území Plzně pomáhá již přes 20 let. Provozujeme stacionář, ve kterém naleznou domov senioři, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů žít sami. Máme zde ale možnost i denního stacionáře, který je především pro rodinné příslušníky, kteří svého příbuzného nechtějí odložit natrvalo. Poskytujeme jim denní „hlídání“ a péči o jejich blízké. Velkému zájmu se těší terénní pečovatelská služba, která oddaluje nebo eliminuje nutnost umístění seniorů do pečovatelských zařízení. Naše pečovatelky navštěvují klienty i několikrát denně. Poslední roky nabízíme i péči umírajícím v podobě domácího hospicu.

Příspěvek byl poskytnut na pořízení průmyslové pračky.

Ondřej Tupý

Celkový příspěvek: 
9 985 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Ondřej utrpěl v roce 2015 úraz při skoku do vody, v důsledku kterého zůstal ochrnutý. Zlomil si 5. a 6. obratel, což u takto vysokého poranění páteře a míchy znamená kvadruplegii. I přes svůj handicap zvládl složit maturitní zkoušku a nyní studuje na vysoké škole. Závodně hraje rugby vozíčkářů. 

Ondřej žije pouze se svým otcem a jako student s invalidním důchodem nás požádal o pomoc s financováním toaletního/sprchového vozíku

Příspěvek byl poskytnut na toaletní vozík.

Lenka Svrčková

Celkový příspěvek: 
79 500 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Malý Alešek trpí epilepsií, paroxysmálním syndromem a deformitami kyčlí s diparetickým chůzovým stereotypem. V důsledku těchto onemocnění byl Alešek schopný ujít s vynaložením velkého úsilí maximálně 10 minut a poté vyčerpáním jen ležel. Maminka obdržela na vyzkoušení přístroj BEMER. Po několika týdenním používání přístroje se začaly objevovat první pozitivní vlivy na zdravotní stav Aleška. Ujde více, není tolik vyčerpaný a nevozí se jen v kočárku. Epileptické záchvaty také mírně ustoupily.

Vzhledem k pozitivám přístroje nás maminka požádala o pomoc s jeho pořízením.

Příspěvek byl poskytnut na přístroj BEMER.

Petra Hurtová

Celkový příspěvek: 
15 336 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Petra trpí již od narození vrozenou tělesnou vadou OI (osteogenesis imperfecta). Jedná se o zvýšenou lámavost kostí. Před jedenácti lety se stala matkou zcela zdravého syna Viktora. Po třech letech vztah s otcem Viktora nevydržel a došlo k rozvodu. Od té doby o syna pečuje sama.

Ačkoliv je paní Petra na vozíku a v plném invalidním důchodu, našla si ještě práci v malé pekárně. Snaží se svému synovi dopřát vše, co by měl mít, nebo co by si přál. Ale přesto jsou věci, na které finančně nedosáhne. Jednou z nich je počítač.

Příspěvek byl poskytnut na počítač.

Matyáš Kohák

Celkový příspěvek: 
28 800 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Matyáš je desetiletý klučina, který má od narození diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu. Nejvíce ho onemocnění omezuje v pohybu. Sám nechodí, nesedí, sám se nenají. Vyžaduje neustálou celodenní péči. Nejvíce času mu věnuje maminka, která mu nahrazuje ruce i nohy. Matyáš pravidelně rehabilituje, absolvoval již několik rehabilitačních pobytů.

Vzhledem k tomu, že maminka musela kvůli péči o syna opustit své zaměstnání, nemůže si rodina dovolit financování polohovací postele, která by vyhovovala Matyášovým potřebám, bezpečnosti a pohodlí.

Příspěvek byl poskytnut na polohovací postel a antidekubitní matraci.

Jaroslava Tináková

Celkový příspěvek: 
31 918 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Jaroslava žije od roku 2015 v domově s pečovatelskou službou. V době, kdy se do DPS nastěhovala, si špatně nastavila předpis na služby. Po ročním vyúčtování jí vznikl dluh, který v důsledku snížení příspěvku na péči z II. stupně na I. stupeň nebyla schopna splácet. Dále vznikl při vyúčtování nedoplatek při plošném zvyšování nájemného v DPS a obecních bytech.

Paní Jaroslava disponuje starobním důchodem, ze kterého si pravidelně hradí nájemné v DPS, stravu či sociální služby. Dále se léčí s bércovým vředem. Její jediná dcera o ni nejeví žádný zájem. Kdyby se tato situace nazačala řešit, mohlo by dojít až k vypovězení nájemní smlouvy v DPS.

Příspěvek byl poskytnut na uhrazení dluhu na nájemném v domově s pečovatelskou službou.

Nikola Rálišová

Celkový příspěvek: 
57 690 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Nikolka je malá slečna s kombinovaným postižením. Diagnostikován jí byl autismus s afektivním chováním a mentální retardace. Dále trpí epilepsií, fetálním alkoholovým syndromem, astmatem a těžkou oční vadou. Je umístěna v pěstounské péči.

Rodina si přála speciální kočárek, který by jim pomohl při přepravování i při běžných procházkách. Navíc má Nikolka jízdu v kočárku ráda. Na tento kočárek rodina finančně nedosáhla.

Příspěvek byl poskytnut na pořízení speciálního kočárku.

Irena Vodrážková

Celkový příspěvek: 
7 460 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Irena je matka 5-ti dětí, o které se jako vdova stará sama. Dvě z dětí mají diagnostikované nádorové onemocnění neurofibromatózu. Mezi další diagnózy patří mentální retardace, epilepsie, ADHD.

Paní Irena se snaží svým dětem poskytnout nejlepší možnou péči, ale jako samoživitelka na mnohé nestačí. Na NF Josefa a Olgy Řepkových se obrátila s prosbou o pokrytí nákladů na školní obědy.

Příspěvek byl poskytnut na pokrytí nákladů na školní obědy pro dva syny.

 

Patrik Dufek

Celkový příspěvek: 
20 036 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Patrik žije v dětském domově z důvodu nedostatečné péče ze strany matky. V roce 2018 musel podstoupit transplantaci kostní dřeně, jelikož onemocněl akutní myeloidní leukémií. Nyní je Patrikův stav stabilizován.

Nadále je umístěn v dětském domově, kde je pro něj potřeba, vzhledem k jeho onemocnění, zajistit nadstandardní vybavení, speciální výživu a hygienické pomůcky. Dětský domov nemá na takovéto potřeby finance, proto se obrátil na NF Josefa a Olgy Řepkových.

Příspěvek byl poskytnut na potřebné vybavení, potraviny a hygienické pomůcky.

Robin Tóth

Celkový příspěvek: 
5 198 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Tóthovi jsou petičlenná rodina. Tatínek prodělal před téměř dvěma roky mozkovu příhodu, která zanechala trvalé následky. Pan Tóth je částečně ochrnutý, znovu se učí mluvit a špatně ovládá koordinaci svých pohybů. Se vším mu pomáhají rehabilitace, které jeho stav postupně zlepšují. Nejmladší syn Robin je postižený Downovým syndromem, špatně slyší a má ochablé svalstvo.

Rodina si přála absolvovat znakovací kurz, který si ale nemohla z vlastních finančních zdrojů dovolit, a proto se obrátila na nás.

Příspěvek byl poskytnut na znakovací kurz pro celou rodinu.

 

Jiřina Nejedlá

Celkový příspěvek: 
39 043 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Paní Jiřina je částečně ochrnutá po opakovaných cévních příhodách. Navíc se sama stará o dva dospělé syny v invalidních důchodech. Jeden z nich má pohybové problémy a není schopný se sám o sebe postarat.

Paní Jiřina se dostala do finančích problémů, kdy nebyla schopna vynaložit dostatek prostředků na pokrytí nákladů na bydlení. Vznikl jí dluh, kvůli kterému jí i jejím synům hrozilo vystěhování.

Příspěvek byl poskytnut na uhrazení dluhu na nájemném. 

 

 

Lukáš Rybecký

Celkový příspěvek: 
80 150 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Lukáš Rybecký byl do téměř třiceti let naprosto zdravý člověk, kterému změnil život epileptický záchvat, který dostal při jízdě v autě. K epileptickému záchvatu se přidala i zástava srdce. Lukáš se v nemocnici probudil do vigilního kómatu, byl ochrnutý a ztratil řeč. Po několika měsíční péči svých rodičů, pravidelných rehabilitacích a rehabiltačních pobytech se Lukášův stav pomalu zlepšuje.

Rehabilitační programy jsou finančně velice nákladné a rodina již není schopna je hradit ze svých zdrojů.

Příspěvek byl poskytnut na rehabilitační pobyt.

Kamil Šlancar

Celkový příspěvek: 
30 436 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Pan Šlancar měl vážný úraz hlavy, v jehož důsledku se aktuálně nachází ve vigilním kómatu. Jeho stav se zlepšuje především díky pravidelným rehabilitacím, které ale nelze hradit z příspěvků zdravotní pojišťovny.

Manželé hradili většinu léčebných pobytů, kompenzační pomůcky i rekonstrukci bytu na bezbariérový ze svých úspor. Nyní jsou již v situaci, kdy rehabilitace nejsou schopni pouze ze svých prostředků financovat, a proto se obrátili na NF Josefa a Olgy Řepkových. 

Příspěvek byl poskytnut na rehabilitační služby.

Jiří Havlice

Celkový příspěvek: 
40 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Jiří má těžkou mentální retardaci, epilepsii, zbytky zraku, autismus a problémy s pohybovým aparátem, obzvláště s kyčlemi. Péče o něj je velmi psychicky i fyzicky náročná.

Pořízení speciálního vozíčku znamená pro rodinu obrovskou pomoc a ulehčení při každodenních cestách a procházkách. Jiřímu vozíček umožní aktivnější a pohodlnější život. 

Příspěvek byl poskytnut na speciální vozíček.

Jan Morávek

Celkový příspěvek: 
27 000 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Honzík je osmiletý kluk, který je nevidomý a trpí těžkou formou autismu. Honzíkův tatínek je také nevidomý a maminka je plně vytížena péčí o syna i manžela.

Honzíkovi velmi pomáhají psycho-sociální terapie, které jsou pro rodinu finančně náročné a nezvládají je platit z rodinného rozpočtu.

Příspěvek byl poskytnut na terapie pro Honzíka.

Daniel Křeček

Celkový příspěvek: 
147 206 Kč
Pomohl celkem 1 dárce

2019

 

Daniel je mladý muž, který přišel o polovinu těla. Je to jediný člověk v České republice, který podstoupil takto rozsáhlou amputaci. Daniel si chtěl se svým kamarádem pořídit fotografii na odstavených vlakových vagónech, nad kterými vedlo elektrické vedení. Daniela zasáhl silný elektrický výboj. Přežil, ale zaplatil příliš vysokou daň. 

Příspěvek byl poskytnut na speciální vozíček.